Forside

VELKOMMEN “OMBORD”.
“Nakskov Sejlklub” og “den selvejende institution Hestehoved Lystbådehavn” er to foreninger med fælles interesser,  hvilket også afspejles hér på vores hjemmeside, hvor vi uafhængigt af foreningsgrænser informerer og oplyser brugere, gæster andre interesserede om nyheder og aktiviteter i klubben og på havnen.

Havneplads er betinget af medlemskab af Sejlklubben og omvendt er vinterplads betinget af havneplads i lystbådehavnen.

Medlemsskab Sejlklubben: Kontakt formanden, Asger Knudsen tlf. 40594690.

Havneplads: Forespørgsel kan ske til formanden, Asger Knudsen tlf. 40594690, eller Søren Monefeldt, tlf. 30546027.

Land-/Vinterpladser og fælles optagning/søsætning: Henvendelse til Finn Damkjær tlf. 21585957 eller Jan Larsen tlf. 23322030. HUSK at der ikke må henstilles både, trailere og andet større udstyr, uden aftale med havnen.

Har du spørgsmål vedr. havnen eller sejlklubben, er du velkommen til at kontakte bestyrelse eller medlemmer. Vedtægter og havneregulativ kan læses hér på hjemmesiden.

______________________________________________________

EFTERLYSNING

Denne trailer er efterladt på pladsen uden kontaktoplysninger.

Ejer bedes omgående kontakte Finn Damkjær, tlf. 21585957.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________

 

Fælles søsætning 2023

Uge 13: torsdag, den 30. og fredag den 31. marts 2023.   

Uge 15: fredag, den 14. og lørdag, den 15. april 2023.

Der bliver informeret yderligere her på hjemmesiden og ved opslag på Havnen/spilskuret, når planerne for søsætningerne er fastlagt.

 ______________________________________________ 

                      

TÆNK FØR DU PARKERER…..

Vi har dagligt mange udfordringer omkring uheldige parkeringer! Derfor henstiller havnebestyrelsen til, at du lige vurderer, hvor du agter at parkere, og tænker dig godt om:

  • Parkerer du foran et P-forbudt skilt. Så er der jo nok en mening med, at der ikke ønskes parkering hér!!!!! (Tankbil – renovationsbil – bådtransport – påsætning af mast osv. osv. osv.)
  • Parkerer du lige foran en trappe eller opgang/nedgang til broarealer. Måske ikke så heldigt at holde midt på en adgangsvej, nogen skal måske forbi med tasker, oppakning eller tilbehør og værktøj til deres båd….
  • Parkerer du lige op ad en båd som er under klargøring…. Måske er din bil smurt ind i afvasket bundmateriale, eller bundmaling når du kommer tilbage.
  • Parkerer du lige foran eller i svingbanen foran Trailer-rampen…. Jah, måske der var andre end dig, som ville ud at sejle i dag.
  • Skal du på ferie, eller er du væk i flere dage….Måske du skulle finde en parkeringsmulighed mellem vinterstativerne eller længere væk. Parkeringen i første række ved midterbroen er forbeholdt dag-parkeringer.

…og sådan kunne vi blive véd.

Parkering på havneområdet sker på eget ansvar.

Derfor: “tænk før du parkerer”. Det ville jo være dejligt, hvis vi ikke nødvendigvis skulle udstikke regler og bestemmelser samt at overklistre arealerne med P-forbudt-skilte.

Havnebestyrelsen

_______________________________________

NY ALBUEBRO / Nytårsturen til Albuen

Arrangementet blev omtalt her på hjemmesiden, i klubbens aktivitetskalender og ved opslag på Spilskuret på havnen. Det lykkede at samle 2 (skriver to) deltagere, incl. Søren Monefeldt selv.

Om ikke andet, kan vi her med Sørens fotos illustrere, hvorledes broen fremstår nu,- klar til at tage imod sejlerne til foråret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

ADVARSEL:

Der er observeret en knækket bundgarnspæl ved indsejlingen til Albuen:

Den er set udfor den gule bøje der står i strandskyllet på tangen. Det er den gamle gule bøje vi sejlede rundt om i gamle dage

_________________________________________________________

Havnekontoret har ikke faste åbningstider.

Henvendelse kan ske telefonisk, via sms eller pr. e-mail:

Vinterpladser/landpladser og fælles søsætning/optagning: Finn Damkjær, mail: gydafinn@gmail.com – tlf. 21585957 eller Jan Larsen, mail: humle@mail.dk – tlf. 2332 2030.

Havneplads: Asger Knudsen, tlf. 4059 4690. Mail: afk@youmail.dk eller Søren Monefeldt, 3054 6027. Mail: tiffany345@live.dk

Medlemsspørgsmål, og andet i øvrigt: Asger Knudsen, tlf. 4059 4690. Mail: afk@youmail.dk

Havnebestyrelsen

______________________________________________________

VIGTIG BESKED TIL KLUBBENS MEDLEMMER:

Nu kan du på vores MedlemsPortal se hvad vi har af oplysninger på dig og du kan samtidig selv ændre/tilføje manglende oplysninger.

Gør det hellere i dag, i morgen har du måske glemt det.

_________________________________________________________