Forside

VELKOMMEN “OMBORD”.
“Nakskov Sejlklub” og “den selvejende institution Hestehoved Lystbådehavn” er to foreninger med fælles interesser,  hvilket også afspejles hér på vores hjemmeside, hvor vi uafhængigt af foreningsgrænser informerer og oplyser brugere, gæster andre interesserede om nyheder og aktiviteter i klubben og på havnen.

Havneplads er betinget af medlemskab af Sejlklubben og omvendt er vinterplads betinget af havneplads i lystbådehavnen.

Forespørgsel om havneplads kan ske til formanden, Asger Knudsen, som også er formand for sejlklubben eller Søren Monefeldt. Kontakt vedr. vinterpladser kan ske til pladsformand Kenneth Jacobsen tlf. 60920030 ml. 16-18.

Har du spørgsmål vedr. havnen eller sejlklubben, er du velkommen til at kontakte bestyrelse eller medlemmer. Vedtægter og havneregulativ kan læses hér på hjemmesiden.

____________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fælles bådoptagning 2022

Planlagte optagninger med rækkefølge og ca. mødetidspunkt på havnen. (Mødetiderne er ca.-tider og IKKE det nøjagtige tidspunkt for optagning). Der kan også forekomme ændret rækkefølge, såfremt praktiske forhold gør sig gældende.

Der er en del ledige pladser den 21.10, og grundet forskellige afbud, er der enkelte pladser de andre datoer. Ring evt. til Jan Larsen 23322030.

Torsdag d. 6.10. – stadig en enkelt ledig plads:

OPTAGNING – Torsdag d. 6.10.22   møde-
Navn Vægt Bemærkninger   tid
Lasse 8 Pedro 36 1 7.00
Martin Eliasen 9 Broom 35 2  
Jan Lusty 9 Real Time 3  
Moody og Carsten 5,5 tidligt 4 8.00
Ernst Frederiksen 10,5 Gruno 1050 5  
Jan Jacobsen 7 Semana 6  
Leif Mortensen 6,5 LM32 7  
Brian Kaarsberg 4.5 Granada 31 8 9.00
Tonny 5,5 Apollo 32 9  
Per Mortensen 4 tidligt 10  
Hans Hofmann 5 Apollo32 11 10.00
Bent Ulse 4,5 Saltø 31 12  
Asger 3,2 LM27 13  
Finn Mejborn 3,2 Classik 14  
Finn Sekula 3 Bavaria 15 11.00
Lars Kistrup 3 Fjord 815 16  
Allan Larsen 3,5 Nimbus 3003 17  
Claus Klutter 3,5   18 12.00
Mikkel Eliasen 2,5 Bayl.2355-sent 19  
Finn Damkjær 2 Tresfjord 26 20  
Jens Henriksen 2 Sent 21 13.00
Jens Nielsen 3,5 Motorbåd 28` 22  

 

Fredag d. 7.10.22:

OPTAGNING – fredag d. 7.10.22 Række- Møde-
Navn Sejl-/Motor Bemærkninger følge tid:
Ladving M Egen  TRAILER 1 7.00
John Christiansen M Nidelv 24 – FIF 2  
Anna M Vera – Saga 26 3  
Jakob Brun M Nimbus 2600 4  
      5 8.00
Claus Gertsen MS LM24 –  6  
Henrik Jensen M Saga 27 7 9.00
Hans Hansen M Saga 315 8  
Tino Hansen M ACM 1100 9 10.00
Kenneth WJ MS Finnsailor 10  
Dennis Jeppesen S Bandholm 24 11 11.00
Carsten Hansen S Omega 30 12  
Holger S X 102-LØFTESTROP 13 12.00
Bo Kok S Mascot 35 DS 14  
Søren Monefeldt S Tiffany 15 13.00
Lynge Fredriksen S Stratus – Granada 375 16  

 

 

 

INFO til bådejerne.

De fælles bådoptagninger står for døren og er planlagt til datoerne: 6., 7., 21. og 22. oktober.

Hvis det er første gang, du som bådejer skal på land her på Hestehovedet, og ikke på nuværende tidspunkt har fået udpeget en landplads, behøver vi snarest din tilkendegivelse af, hvorvidt du ønsker at komme på land på havnens vinterareal. Det er bådejers eget ansvar at have en bådplads, når båden skal på land. I modsat fald bliver båden ikke taget op. 

Vi ønsker at vide følgende:  1. Bådtype/mærke, herunder om det er sejl- eller motorbåd. 2. Længde og vægt. 3. Står du i et stativ eller på vogn, som kan trailes. 4. Har du telt til vognen/stativet. 5. Dit navn og telefonnummer. Meddelelse  snarest og senest 14 dage før optagning til: Kenneth Jacobsen  tlf. 6092 0030. Derne sms ellers telefon mellem 16 – 18.

Der er efterhånden trængsel på vinterpladserne, så vi kan imødese, at vi må samle os og måske er nødsaget til at flytte stativer tættere sammen.

Der er p.t. placeret trailere (med og uden både) samt tomme stativer m.v. på pladsen UDEN kontaktoplysninger. Disse trailere/stativer kan påregnes fjernet uden ansvar.

Det er derfor i høj grad vigtig at alle mærker stativer og trailere med navn og telefonnummer.

Tilmelding skal ske på lister som ophængt på spilskuret. (Til orientering for nye bådejere, er det lige til højre for bommen). Udenbys bådejere med anvist plads kan tilmelde ved sms til Jan Larsen 2332 2030.

Vær opmærksom på, at den endelige rækkefølge for optagning først planlægges ca. 10 dage før optagning ses på spilskuret eller her på hjemmesiden. Alle dage startes kl. 07.00. Bådejere som ikke er til stede flyttes til bunden af listen.

Store både (over 6,5 t.) SKAL tilmeldes 6.10 eller 22.10. da der køres med to kraner disse dage. Store både vil også blive prioriteret som de første de pågældende dage.

Der er absolut indkørsel forbudt samt parkering forbudt på havnearealet under optagningerne.

 

 

 

Havnebestyrelsen. (opdateret 18.9.)

_______________________________________________________________

TÆNK FØR DU PARKERER…..

Vi har dagligt mange udfordringer omkring uheldige parkeringer! Derfor henstiller havnebestyrelsen til, at du lige vurderer, hvor du agter at parkere, og tænker dig godt om:

  • Parkerer du foran et P-forbudt skilt. Så er der jo nok en mening med, at der ikke ønskes parkering hér!!!!! (Tankbil – renovationsbil – bådtransport – påsætning af mast osv. osv. osv.)
  • Parkerer du lige foran en trappe eller opgang/nedgang til broarealer. Måske ikke så heldigt at holde midt på en adgangsvej, nogen skal måske forbi med tasker, oppakning eller tilbehør og værktøj til deres båd….
  • Parkerer du lige op ad en båd som er under klargøring…. Måske er din bil smurt ind i afvasket bundmateriale, eller bundmaling når du kommer tilbage.
  • Parkerer du lige foran eller i svingbanen foran Trailer-rampen…. Jah, måske der var andre end dig, som ville ud at sejle i dag.
  • Skal du på ferie, eller er du væk i flere dage….Måske du skulle finde en parkeringsmulighed mellem vinterstativerne eller længere væk. Parkeringen i første række ved midterbroen er forbeholdt dag-parkeringer.

…og sådan kunne vi blive véd.

Parkering på havneområdet sker på eget ansvar.

Derfor: “tænk før du parkerer”. Det ville jo være dejligt, hvis vi ikke nødvendigvis skulle udstikke regler og bestemmelser samt at overklistre arealerne med P-forbudt-skilte.

Havnebestyrelsen

 

_______________________________________

 

________________________________________

NY ALBUEBRO

Den store anløbsbro på Albuen modtager støtte Landdistriktspuljen.

Stort tillykke til Nakskov Sejlklub Hestehovedet som netop har modtaget støtte til renovering af den store anløbsbro på Albuen. Broen har plads til cirka 30 sejl- og motorbåde. Den er på nuværende tidspunkt i meget dårlig forfatning og trænger til en væsentlig opgradering. Det er nu muligt med støtte fra Landdistriktspuljen.

Der gives støtte til at skabe bedre vilkår for sejlere, kajakroere og andre besøgende på Albuen ved at forny anløbsbroen og etablere et udekøkken.

Udover bevillingen fra Landdistriktspuljen på 570.500 kr. Har L.A.G indstillet et støttebeløb på 250.000 kr. til realiseringen af projektet. Hvilket betyder, at det vil give et samlet beløb på 820.500 kr.

Ansøgningen er blevet udarbejdet af Nakskov Sejlklub og Nakskov 2030 i fællesskab.

_________________________________________________________

Kære sejlere:

Det er ikke ok at fylde vores affaldscontainere med brugte vandvarmere, gamle gryder, pander, og andet udstyr fra et pantry.

Vi ved godt det er dejlig engang imellem, at få ryddet op i båden.

Men så brug dog vores velfungerende genbrugsplads.

Vi skal indskærpe på det kraftigste, at containerne er til dagrenovation/køkkenaffald.

Havnebestyrelsen.

NB. I dag den 12.9. var den ene container fyldt med store glasfiber-plader. Det er trist at nogle bådejere ikke kan finde ud af det, når der skrevet ud til samtlige, at det alene er køkkenaffald som må lægges i containerne.

___________________________________________________________

ADVARSEL:

Der er observeret en knækket bundgarnspæl ved indsejlingen til Albuen:

Den er set udfor den gule bøje der står i strandskyllet på tangen. Det er den gamle gule bøje vi sejlede rundt om i gamle dage

_________________________________________________________

Havnekontoret har ikke faste åbningstider.

Henvendelse kan ske telefonisk, via sms eller pr. e-mail:

Vinterpladser/landpladser: Kenneth Jacobsen, 6092 0030.

Fælles optagning/isætning af både: Jan Larsen, 2332 2030.

Havneplads: Asger Knudsen, tlf. 4059 4690. Mail: afk@youmail.dk eller Søren Monefeldt, 3054 6027. Mail: tiffany345@live.dk

Medlemsspørgsmål, og andet i øvrigt: Asger Knudsen, tlf. 4059 4690. Mail: afk@youmail.dk

Havnebestyrelsen

______________________________________________________

VIGTIG BESKED TIL KLUBBENS MEDLEMMER:

Nu kan du på vores MedlemsPortal se hvad vi har af oplysninger på dig og du kan samtidig selv ændre/tilføje manglende oplysninger.

Gør det hellere i dag, i morgen har du måske glemt det.

_________________________________________________________