Forside

VELKOMMEN “OMBORD”.
“Nakskov Sejlklub” og “den selvejende institution Hestehoved Lystbådehavn” er to foreninger med fælles interesser,  hvilket også afspejles hér på vores hjemmeside, hvor vi informerer og oplyser brugere, gæster og andre interesserede om nyheder og aktiviteter i klubben og på havnen.

Havneplads er betinget af medlemskab af Sejlklubben og omvendt er vinterplads betinget af havneplads i lystbådehavnen.

Medlemskab Sejlklubben: Kontakt formanden, Asger Knudsen tlf. 40594690. Tilmeldingsblanket hér på hjemmesiden -> “Sejlklubben”.

Havneplads: Asger Knudsen tlf. 40594690, eller Søren Monefeldt, tlf. 30546027. Tilmeldingsblanket hér på hjemmesiden -> “Havnen”.

Land-/Vinterpladser og fælles optagning/søsætning: Finn Damkjær tlf. 21585957 eller Jan Larsen tlf. 23322030.

Der må ikke henstilles både, trailere og andet større udstyr, uden aftale.

Har du spørgsmål vedr. havnen eller sejlklubben, er du velkommen til at kontakte bestyrelse eller medlemmer. Vedtægter og havneregulativ kan læses hér på hjemmesiden.

_______________________________________________________________

GIV AGT ved indsejling til Albuen
En gæstesejler har gjort os opmærksom på at der ligger en sten ved
den sidste bb kost indadgående.

Hold derfor godt til sb på vej ind til Albuen.

___________________________________________________________

Så blev den nye Albuebro
indviet med maner – klik
HER


_______________________________________________

Fælles optagning af både er planlagt til 5. og 6. oktober samt 20. og 21. oktober 2023.

____________________________________________________________________

Efter fælles søsætning er det dejligt at se vores havn fyldt med bådene i deres rette element.

Nu, hvor bådene så er kommet i vandet skal vi lige huske, at gøre vinterpladserne i orden (så bliver vores formand så glad):

  • Fjern affald: malerbøtter, malerpensler, opklippede plasticstrips (der ligger rigtig mange!!!!), rådne træklodser m.v.
  • Stativer m.v., som er stillet i hækken skal fjernes, således at hækklipning kan ske. BEMÆRK at der skal være 1,5 m frit langs med hækken.
  • Fjern knækkede fliser og andet defekt understøtning skal fjernes eller placeres inden for stativets rammer.
  • Fyld grus/sten i hullerne efter kranens støttefødder…. 

 

 ______________________________________________ 

                      

TÆNK FØR DU PARKERER…..

Vi har dagligt mange udfordringer omkring uheldige parkeringer! Derfor henstiller havnebestyrelsen til, at du lige vurderer, hvor du agter at parkere, og tænker dig godt om:

  • Parkerer du foran et P-forbudt skilt. Så er der jo nok en mening med, at der ikke ønskes parkering hér!!!!! (Tankbil – renovationsbil – bådtransport – påsætning af mast osv. osv. osv.)
  • Parkerer du lige foran en trappe eller opgang/nedgang til broarealer. Måske ikke så heldigt at holde midt på en adgangsvej, nogen skal måske forbi med tasker, oppakning eller tilbehør og værktøj til deres båd….
  • Parkerer du lige op ad en båd som er under klargøring…. Måske er din bil smurt ind i afvasket bundmateriale, eller bundmaling når du kommer tilbage.
  • Parkerer du lige foran eller i svingbanen foran Trailer-rampen…. Jah, måske der var andre end dig, som ville ud at sejle i dag.
  • Skal du på ferie, eller er du væk i flere dage….Måske du skulle finde en parkeringsmulighed mellem vinterstativerne eller længere væk. Parkeringen i første række ved midterbroen er forbeholdt dag-parkeringer.

…og sådan kunne vi blive véd.

Parkering på havneområdet sker på eget ansvar.

Derfor: “tænk før du parkerer”. Det ville jo være dejligt, hvis vi ikke nødvendigvis skulle udstikke regler og bestemmelser samt at overklistre arealerne med P-forbudt-skilte.

Havnebestyrelsen

______________________________________________________________

ADVARSEL:

Der er observeret en knækket bundgarnspæl ved indsejlingen til Albuen:

Den er set udfor den gule bøje der står i strandskyllet på tangen. Det er den gamle gule bøje vi sejlede rundt om i gamle dage

_________________________________________________________

Havnekontoret har ikke faste åbningstider.

Henvendelse kan ske telefonisk, via sms eller pr. e-mail:

Vinterpladser/landpladser og fælles søsætning/optagning: Finn Damkjær, mail: gydafinn@gmail.com – tlf. 21585957 eller Jan Larsen, mail: humle@mail.dk – tlf. 2332 2030.

Havneplads: Asger Knudsen, tlf. 4059 4690. Mail: afk@youmail.dk eller Søren Monefeldt, 3054 6027. Mail: tiffany345@live.dk

Medlemsspørgsmål, og andet i øvrigt: Asger Knudsen, tlf. 4059 4690. Mail: afk@youmail.dk

Havnebestyrelsen

______________________________________________________

VIGTIG BESKED TIL KLUBBENS MEDLEMMER:

Nu kan du på vores MedlemsPortal se hvad vi har af oplysninger på dig og du kan samtidig selv ændre/tilføje manglende oplysninger.

Gør det hellere i dag, i morgen har du måske glemt det.

_________________________________________________________