Forside

VELKOMMEN “OMBORD”.
“Nakskov Sejlklub” og “den selvejende institution Hestehoved Lystbådehavn” er to foreninger med fælles interesser,  hvilket også afspejles hér på vores hjemmeside, hvor vi informerer og oplyser brugere, gæster og andre interesserede om nyheder og aktiviteter i klubben og på havnen.

Havneplads er betinget af medlemskab af Sejlklubben og omvendt er vinterplads betinget af havneplads i lystbådehavnen.

Medlemskab Sejlklubben: Kontakt formanden, Asger Knudsen tlf. 40594690. Tilmeldingsblanket hér på hjemmesiden -> “Sejlklubben”.

Havneplads: Asger Knudsen tlf. 40594690, eller Søren Monefeldt, tlf. 30546027. Tilmeldingsblanket hér på hjemmesiden -> “Havnen”.

Land-/Vinterpladser og fælles optagning/søsætning: Finn Damkjær tlf. 21585957 eller Jan Larsen tlf. 23322030.

Der må ikke henstilles både, trailere og andet større udstyr, uden aftale.

Har du spørgsmål vedr. havnen eller sejlklubben, er du velkommen til at kontakte bestyrelse eller medlemmer. Vedtægter og havneregulativ kan læses hér på hjemmesiden.

_______________________________________________________________

Fælles optagning af både 5. og 6. oktober samt 20. og 21. oktober 2023.

Hvis du du skal på land i den kommende vinter og IKKE har fået anvist en landplads, så skal du omgående, og senest 10.9. kontakte Finn Damkjær.

Den 5.10. er primært til store både (over 7 tons).

Lister er ophængt på spilskuret. Benyt kun det antal tilmeldinger, som der er plads til……Listerne er allerede godt benyttede, så hvis du ønsker at deltage i den fælles optagning skal du måske snart skrive dig på……

Den 5.10. er der stadig mange ledige pladser.

Den 6.10.: Ganske få pladser tilbage.

Den 20.10. Stadig ledige pladser.

Den 21.10. er alt OPTAGET.

Skriv dig kun på listen, hvis du er sikker på den pågældende dato!!!!!

Ca. 10 dage før optagning, fremgår endelig rækkefølge på opslag på spilskuret eller hér på hjemmesiden.

Spørgsmål relateret til pladsering/stativer til Finn Damkjær. Spørgsmål omkring praktikken ved optagning til Jan Larsen.

BEMÆRK! Listerne til optagning 5. og 6.10 nedtages den 24.9.

______________________________________________________________________

GIV AGT ved indsejling til Albuen
En gæstesejler har gjort os opmærksom på at der ligger en sten ved
den sidste bb kost indadgående.

Hold derfor godt til sb på vej ind til Albuen.

___________________________________________________________

Så blev den nye Albuebro
indviet med maner – klik
HER


_______________________________________________

TÆNK FØR DU PARKERER…..

Vi har dagligt mange udfordringer omkring uheldige parkeringer! Derfor henstiller havnebestyrelsen til, at du lige vurderer, hvor du agter at parkere, og tænker dig godt om:

  • Parkerer du foran et P-forbudt skilt. Så er der jo nok en mening med, at der ikke ønskes parkering hér!!!!! (Tankbil – renovationsbil – bådtransport – påsætning af mast osv. osv. osv.)
  • Parkerer du lige foran en trappe eller opgang/nedgang til broarealer. Måske ikke så heldigt at holde midt på en adgangsvej, nogen skal måske forbi med transportvogne, tasker og oppakning eller tilbehør og værktøj til deres båd….
  • Parkerer du lige op ad en båd som er under klargøring…. Måske er din bil smurt ind i afvasket bundmateriale, eller bundmaling når du kommer tilbage.
  • Parkerer du lige foran eller i svingbanen foran Trailer-rampen…. Jah, måske der var andre end dig, som ville ud at sejle i dag.
  • Skal du på ferie, eller er du væk i flere dage….Måske du skulle finde en parkeringsmulighed foran mellem vinterstativerne eller længere væk. Vær opmærksom på, at der kan forekomme krankørsel, også i sommertiden.
  • Parkeringen i første række ved midterbroen er forbeholdt dag-parkeringer.

…og sådan kunne vi blive véd.

Parkering på havneområdet sker iævrigt på eget ansvar.

Derfor: “tænk før du parkerer”. Det ville jo være dejligt, hvis vi ikke nødvendigvis skulle udstikke regler og bestemmelser samt at overklistre arealerne med P-forbudt-skilte.

Havnebestyrelsen

______________________________________________________________

ADVARSEL:

Der er observeret en knækket bundgarnspæl ved indsejlingen til Albuen:

Den er set udfor den gule bøje der står i strandskyllet på tangen. Det er den gamle gule bøje vi sejlede rundt om i gamle dage

_________________________________________________________

Havnekontoret har ikke faste åbningstider.

Henvendelse kan ske telefonisk, via sms eller pr. e-mail:

Vinterpladser/landpladser og fælles søsætning/optagning: Finn Damkjær, mail: gydafinn@gmail.com – tlf. 21585957.

Havneplads: Asger Knudsen, tlf. 4059 4690. Mail: afk@youmail.dk.

Medlemsspørgsmål, og andet i øvrigt: Asger Knudsen, tlf. 4059 4690. Mail: afk@youmail.dk

Havnebestyrelsen

______________________________________________________

VIGTIG BESKED TIL KLUBBENS MEDLEMMER:
 

Nu kan du på vores MedlemsPortal se hvad vi har af oplysninger på dig og du kan samtidig selv ændre/tilføje manglende oplysninger.

Gør det hellere i dag, i morgen har du måske glemt det.

_________________________________________________________